Contactgegevens Miico Contactgegevens Miico

Retourneren

Herroepingsrecht

Je heb het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen, slaapartikelen zijn hierbij uitzondering op de regel. Wij vragen je t.a.t. zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang ben je aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht dien je ons via een mededeling (bijv. per e-mail aan contact@miico.nl of contactformulier) op de hoogte te stellen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier voor herroeping.

Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient hierbij te kunnen aantonen dat producten (tijdig) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Je kunt de producten retourneren aan het volgende adres:

Miico
Pieter Postlaan 50
3042 CL Rotterdam
Nederland

Terugbetaling

In geval van een herroeping komen ten hoogste de kosten van terugzending voor eigen rekening. Je ontvangt alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds door ons retour ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Wij betalen je terug door middel van een bankoverschrijving. Heb je betaald met PayPal dan storten wij het bedrag terug op jouw PayPal rekening.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending naar onze webwinkel. Wij schatten dat deze kosten ongeveer €4,15 (PostNL - brief binnenland) of € 6,95 (PostNL – pakket binnenland) zullen bedragen. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van jouw vervoerder.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig met de volgende specificaties:

  • Producten die naar jouw wensen gemaakt zijn
  • Producten die op jouw verzoek ingekocht worden (speciale wensen)
  • Knuffels en slaapartikelen indien gebruikt
  • Slaaptunnels (deze worden op maat gemaakt in ons naaiatelier)

Retourformulier